Oldal kiválasztása
Száz Kéz táborok 2020 Nyár

Száz Kéz táborok 2020 Nyár

Ha végre itt a nyár..

…. és túl vagyunk az elmúlt hónapok nehézségein… a Száz Kéz egyesület tagjai, önkéntesei gőzerővel lendülnek bele a munkába, hogy az idén is tartalmas, kalandos, élménydús programokat szervezzenek a gyerekeknek, akiket Ti, szülők, ránk bíztok! Sőt! Annak érdekében, hogy minél több családnak tudjunk segíteni, 3 hét napközis tábort is szervezünk, amire eddig nem volt példa.

Fontosnak tartjuk elmondani, hogy mint minden évben, az Ecseri Önkormányzat az idén is anyagi támogatást nyújt a Vakációs programjainkra. Ennek segítségével több ingyenes, buszos kirándulást szoktunk tervezni, azonban az idei, rendhagyó nyáron ezt a támogatás az egyesület azokra a gyerekekre, családokra fordítja, akik szeretnének részt venni a táborainkban, de anyagi lehetőségeik jelen helyzetben nem engedik meg a részvételi díj megfizetését.

A 3 hét alatt sok-sok program, kaland, kirándulás, sport, alkotás, mozgás és játék vár azokra a gyerekekre, akik velünk tartanak, csakhogy párat említsek a terveink közül.

Vendégeink lesznek:

– Pániq Instant (egyedi csapatjátékok és különleges szabadulószobák megálmodói)
– MASZAT Egyesület
– Maglódi Goju-ryu karate
– E-Dance
– egy terápiás kutyus a gazdájával…

Terveink szerinti csavargások:

– Varázs Lovarda
– Tarzan Park
– egy kis barlangtúra
– Merzse túra
– MAMMA kör
– Etyeki Korda Filmstúdió

És persze a sort folytathatnám, de arról biztosíthatunk… a gyerekek nem fognak unatkozni. 

HA mégis… lesz trambulin, ping-pong, rengeteg társasjáték, készülünk vetélkedőkkel, QR túrával, szabaduló szobával… ha úgy alakul 1-2 sátrazós-ottalvós éjszakával (ez mindig opcionális, nem kötelező részt venni)

Részvételi díj: 20.000,- / hét / fő, melyből 40 % kedvezményt biztosítunk tagdíjjal rendezett egyesületi tagok számára. 
Étkezés: napi 3-szor
Helyszín: az idei rendkívüli helyzetben a táborainknak a Laky Ilonka Általános Iskola ad otthont. Tehát a suli a bázis, onnan megyünk-jövünk mindenfelé. KIVÉVE – a júniusi táborunk helyszínéül az Ecseri Horgásztó van betervezve, de itt valószínűsíthető egy kezdődő építkezés, erről írok kicsit lentebb. Kérem, jelentkezéskor ezt a feltételt legyetek szívesek elfogadni!

Cashflow társas – a pénzügyi műveltség játéka – Gazdálkodni tanították a Lakysokat

Cashflow társas – a pénzügyi műveltség játéka – Gazdálkodni tanították a Lakysokat

Aki április 25-én belépett a művelődési ház nagytermébe, asztalok körül ülő népes diáksereget láthatott, akik egy-egy felnőtt iránymutatása mellett elmélyülten törik a fejüket egy játék felett. Ennek a játéknak a neve pedig ’Cashflow’, ami sokban hasonlít a hajdan szintén nagy népszerűségnek örven- dő ’Monopoly’-hoz.

A gyerekek a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói voltak, s a program szervezését az iskola részérő Deme Éva tanárnő végezte. Mint mondotta, minden évben megtartják az iskolában is az úgynevezett ’Pénz7’ prog- ramot, a minisztérium által kiírt időben. Mindeddig azonban csak tanórai keretek között volt arra lehetőség, hogy a program kapcsán olyan fogalmakkal ismertessék meg a gyerekeket, mint befektetés, kamat, hitel, stb. Idén azonban a ’Száz Kéz Egyesü- let’ jóvoltából lehetőségük nyílt arra, hogy kapcsolatba lépjenek s a Pénz7 programot, hivatalos nevén A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetét népszerűsítő csoporttal, akik ennek az izgalmas játéknak a keretein belül lehetőséget biztosítsanak az intelligens pénzhasználat elsajátítására.

Az iskolában matematikát oktató prog- ramszervező tanárnő azt is elmesélte, hogy a játékszabályok szerint csak 12 év felettiek jelentkezhettek a részvételre, s a 72 jelent- kezőből 70-en voltak jelen, csak a beteg 7-8. osztályosok maradtak otthon. A többiben pedig föl sem merült, hogy nem jön el. A já- tékot a matematikaórák keretében folytatják le, utána pedig visszatérnek az iskolába és tanórák szerint megy majd tovább a munka.

Ennek a gazdálkodásra tanító játéknak a folytatását pedig úgy tervezik, hogy ameny- nyiben sikeresnek és hasznosnak bizonyul, egy évben egy alkalommal biztosan sort ke- rítenek majd rá. Ebben számítanak a ’Száz Kéz Egyesület’ további segítségére, amihez az iskola lehetőségei szerint adja hozzá a szükséges időt és energiát. A tanárnő véle- ménye szerint a fiatalabb korosztályt, az 5 – 6. osztályosokat is érdemes lenne bevonni. Ez annál is inkább indokolt, mivel minisz- tériumi szinten is foglalkoznak a témával, s ma már sikeresen működik a szintén a mi- nisztérium által beindított Digitális témahét és a Fenntarthatósági témahét a gyerekek számára. A Fenntarthatósági témahét ke- retében például növényeket gyűjtöttek és ültettek, festették az iskolát, fából bútorokat készítettek és szemetet szedtek Ecser szerte. Emellett részt vettek a Digitális témahéten is, amikor is az informatikai eszközök ésszerű használatára próbálták nevelni a tanulókat.

Ezekhez a már jól működő programokhoz hasonlóan lehetne megszervezni a Pénz7-et is, aminek ismeretanyagával a 4 – 5 – 6. osz- tályosok most is csak a matematikaórák ke- retein belül ismerkedhetnek, s a nagyoknak is csak most nyílt először lehetősége erre a játékos és szemmel láthatóan érdekes tanu- lási formára.

A játékot a gyerekekhez elhozó ’Magyar Gazdag Papa’ klub vezetője, Czimbalmos Árpád több érdekes információt osztott meg ennek a ma már mondhatni világszerte igen népszerű játéknak a történetével kapcsolat- ban.

Elmondta, hogy egy japán származású amerikai, Robert Kiyosaki volt az, aki meg- alkotta. Ezzel kapcsolatban megjelentetett több könyvet is, amelyekben elmondta, hogy mi az, amit a gazdag szülők már kis- korban megtanítanak a gyerekeknek, míg a szegényebb és a középosztályhoz tartozók ezt egyáltalán nem teszik meg. Kiyosaki 9 éves korában kezdett el tanulni erről a játékos pénzvilágról, amit a Monopoly segít- ségével tudott megtenni és gyakorlatilag az alapján alkotta meg a Cashflow oktatójátékot. Az eredmény pedig egy olyan népszerű oktatójáték lett, amit 10 évestől 70-80 éves korig bárki játszhat. A hatékonyságát pedig nem szükséges ecse-

telni, hiszen játékos formában minden könnyebben elsajátít- ható még felnőtt korban is. Egy-egy csoportban 6 fő játékos és egy játékvezető le- het, akiket a klubban külön képeznek ki ennek a feladatnak az ellátására. A Monopolyhoz képest plusz eszközök, egy tábla és kártyák is vannak a játékhoz, valamint a tanítandó ismeretek között szerepel az eredménykimutatás is a rendszeres bevételekkel és kiadásokkal együtt. Szerepel benne továbbá a pénzügyi mérleg is a rendelkezésre álló eszközökkel és köte- lezettségekkel/forrásokkal. A játék során pedig az az elérendő cél, hogy a belső körből, a mókuskerékből ki tudjanak törni a külső, gyorsító sávba. Ehhez pedig eszközök felhalmozására van szükség. S amikor a passzív jövedelem meghaladja az összkiadást, akkor van erre lehetőség. Ez az élvezetes játék ilyen módon megtanít bánni a pénzzel s egyúttal kezelni az adósságot, kimászni belőle, hiszen van út erre is. Egyszóval arra tanít, hogy ho- gyan tudunk gazdaságilag függetlenné válni.

S a játékot Ecserre is elhozó Magyar Gazdag Papa klub 2011. óta létezik hazánkban, s a hatékony pénzügyi, gazdasági gondolko- dásra tanítják tagjaikat és a játékokban részt vevőket.

Aki pedig felnőttként is szeretne ilyen, valamint egyéb vállalkozási és a sikeres mun- kához elengedhetetlen ismereteket szerezni, a Magyar Gazdag Papa klub

www.richdadclub.hu nevű honlapján bővebb információkat szerezhet.

Cikk forrása: www.tizenhetedik.hu

Száz Kéz táborok 2020 Nyár

Száz Kéz Táborok 2019

CSIPET-CSAPAT tábor – 2019. június 17-21.

Helyszín: Rábai Miklós Művelődési Ház
Programok: Varázs Lovarda, QR  túra Maglódon, „szabadulás a könyvárból”, Áformállak.hu, Társasjáték Nap, Tarzan Park, kézműves foglalkozás, számháború, Kinect játék….Valamint vendégünk lesz a 836. sz. Gróf Teleki László cserkészcsapat

A program választható része, egy  3 napos túra a Zemplénben a MASZAT Természetjáró Egyesülettel (június 21-23.)
Részvételi díj: 22.500,-/fő VAGY 33.000,-/fő (Zemplénnel együtt)

Jelentkezés >>

Utánam Srácok! tábor – 2019. július 15-19.

HelyszínEcseri Horgásztó
Programok: 1 éjszakás sátor-táborozás, Kalandtúra a Bálint Ágnes Emlékházba, testközelből ismerkedünk rendőrkutyákkal, SPORT NAP, SAKK NAP, peca, lézerharc játék, valamint vendégünk 

  • az FKF Edukációs csoportja, a környezetvédelem nevében és a 
  • Pániq Instant, a különleges szabadulószobák „megálmodója”

… és sok társas, foci, trambulin, zene… ahogy eddig már megszokhattátok! Részvételi díj: 25.000,-/fő

Jelentkezés >>

2. Barangoló tábor – 2019. augusztus 5-8.

Helyszín: Zselic környéke 
Programok: Zselici Csillagpark, távcsöves bemutatóval, és korosztálytól függően éjszakai túrával, látogatás a Patcai Katica tanyára, kirándulás a Deseda tó környékén (Deseda kalanderdő, Arborétum), Bőszénfai Szarvasfarm, Gárdonyi Rönkvár,  Szabadulószoba.
Szállás: Patca-Katica tanya Porta
Részvételi díj: 32.000,-/fő

Jelentkezés >>

 

 

A Száz Kéz Egyesület, a tagdíjjal rendezett tagjai részére jelentős kedvezményeket biztosít!!!

Elérhetőség: szazekezegyesulet@gmail.com e-mail vagy +36 20 9212 204 telefonszám

A vakációs programok Ecser Nagyközség Önkormányzatának támogatásával valósulnak meg! Ezúton is köszönjük:)