Száz Kéz táborok 2020 Nyár

Száz Kéz táborok 2020 Nyár

Ha végre itt a nyár..

…. és túl vagyunk az elmúlt hónapok nehézségein… a Száz Kéz egyesület tagjai, önkéntesei gőzerővel lendülnek bele a munkába, hogy az idén is tartalmas, kalandos, élménydús programokat szervezzenek a gyerekeknek, akiket Ti, szülők, ránk bíztok! Sőt! Annak érdekében, hogy minél több családnak tudjunk segíteni, 3 hét napközis tábort is szervezünk, amire eddig nem volt példa.

Fontosnak tartjuk elmondani, hogy mint minden évben, az Ecseri Önkormányzat az idén is anyagi támogatást nyújt a Vakációs programjainkra. Ennek segítségével több ingyenes, buszos kirándulást szoktunk tervezni, azonban az idei, rendhagyó nyáron ezt a támogatás az egyesület azokra a gyerekekre, családokra fordítja, akik szeretnének részt venni a táborainkban, de anyagi lehetőségeik jelen helyzetben nem engedik meg a részvételi díj megfizetését.

A 3 hét alatt sok-sok program, kaland, kirándulás, sport, alkotás, mozgás és játék vár azokra a gyerekekre, akik velünk tartanak, csakhogy párat említsek a terveink közül.

Vendégeink lesznek:

– Pániq Instant (egyedi csapatjátékok és különleges szabadulószobák megálmodói)
– MASZAT Egyesület
– Maglódi Goju-ryu karate
– E-Dance
– egy terápiás kutyus a gazdájával…

Terveink szerinti csavargások:

– Varázs Lovarda
– Tarzan Park
– egy kis barlangtúra
– Merzse túra
– MAMMA kör
– Etyeki Korda Filmstúdió

És persze a sort folytathatnám, de arról biztosíthatunk… a gyerekek nem fognak unatkozni. 

HA mégis… lesz trambulin, ping-pong, rengeteg társasjáték, készülünk vetélkedőkkel, QR túrával, szabaduló szobával… ha úgy alakul 1-2 sátrazós-ottalvós éjszakával (ez mindig opcionális, nem kötelező részt venni)

Részvételi díj: 20.000,- / hét / fő, melyből 40 % kedvezményt biztosítunk tagdíjjal rendezett egyesületi tagok számára. 
Étkezés: napi 3-szor
Helyszín: az idei rendkívüli helyzetben a táborainknak a Laky Ilonka Általános Iskola ad otthont. Tehát a suli a bázis, onnan megyünk-jövünk mindenfelé. KIVÉVE – a júniusi táborunk helyszínéül az Ecseri Horgásztó van betervezve, de itt valószínűsíthető egy kezdődő építkezés, erről írok kicsit lentebb. Kérem, jelentkezéskor ezt a feltételt legyetek szívesek elfogadni!

Cashflow társas – a pénzügyi műveltség játéka – Gazdálkodni tanították a Lakysokat

Cashflow társas – a pénzügyi műveltség játéka – Gazdálkodni tanították a Lakysokat

Aki április 25-én belépett a művelődési ház nagytermébe, asztalok körül ülő népes diáksereget láthatott, akik egy-egy felnőtt iránymutatása mellett elmélyülten törik a fejüket egy játék felett. Ennek a játéknak a neve pedig ’Cashflow’, ami sokban hasonlít a hajdan szintén nagy népszerűségnek örven- dő ’Monopoly’-hoz.

A gyerekek a Laky Ilonka Általános Iskola tanulói voltak, s a program szervezését az iskola részérő Deme Éva tanárnő végezte. Mint mondotta, minden évben megtartják az iskolában is az úgynevezett ’Pénz7’ prog- ramot, a minisztérium által kiírt időben. Mindeddig azonban csak tanórai keretek között volt arra lehetőség, hogy a program kapcsán olyan fogalmakkal ismertessék meg a gyerekeket, mint befektetés, kamat, hitel, stb. Idén azonban a ’Száz Kéz Egyesü- let’ jóvoltából lehetőségük nyílt arra, hogy kapcsolatba lépjenek s a Pénz7 programot, hivatalos nevén A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hetét népszerűsítő csoporttal, akik ennek az izgalmas játéknak a keretein belül lehetőséget biztosítsanak az intelligens pénzhasználat elsajátítására.

Az iskolában matematikát oktató prog- ramszervező tanárnő azt is elmesélte, hogy a játékszabályok szerint csak 12 év felettiek jelentkezhettek a részvételre, s a 72 jelent- kezőből 70-en voltak jelen, csak a beteg 7-8. osztályosok maradtak otthon. A többiben pedig föl sem merült, hogy nem jön el. A já- tékot a matematikaórák keretében folytatják le, utána pedig visszatérnek az iskolába és tanórák szerint megy majd tovább a munka.

Ennek a gazdálkodásra tanító játéknak a folytatását pedig úgy tervezik, hogy ameny- nyiben sikeresnek és hasznosnak bizonyul, egy évben egy alkalommal biztosan sort ke- rítenek majd rá. Ebben számítanak a ’Száz Kéz Egyesület’ további segítségére, amihez az iskola lehetőségei szerint adja hozzá a szükséges időt és energiát. A tanárnő véle- ménye szerint a fiatalabb korosztályt, az 5 – 6. osztályosokat is érdemes lenne bevonni. Ez annál is inkább indokolt, mivel minisz- tériumi szinten is foglalkoznak a témával, s ma már sikeresen működik a szintén a mi- nisztérium által beindított Digitális témahét és a Fenntarthatósági témahét a gyerekek számára. A Fenntarthatósági témahét ke- retében például növényeket gyűjtöttek és ültettek, festették az iskolát, fából bútorokat készítettek és szemetet szedtek Ecser szerte. Emellett részt vettek a Digitális témahéten is, amikor is az informatikai eszközök ésszerű használatára próbálták nevelni a tanulókat.

Ezekhez a már jól működő programokhoz hasonlóan lehetne megszervezni a Pénz7-et is, aminek ismeretanyagával a 4 – 5 – 6. osz- tályosok most is csak a matematikaórák ke- retein belül ismerkedhetnek, s a nagyoknak is csak most nyílt először lehetősége erre a játékos és szemmel láthatóan érdekes tanu- lási formára.

A játékot a gyerekekhez elhozó ’Magyar Gazdag Papa’ klub vezetője, Czimbalmos Árpád több érdekes információt osztott meg ennek a ma már mondhatni világszerte igen népszerű játéknak a történetével kapcsolat- ban.

Elmondta, hogy egy japán származású amerikai, Robert Kiyosaki volt az, aki meg- alkotta. Ezzel kapcsolatban megjelentetett több könyvet is, amelyekben elmondta, hogy mi az, amit a gazdag szülők már kis- korban megtanítanak a gyerekeknek, míg a szegényebb és a középosztályhoz tartozók ezt egyáltalán nem teszik meg. Kiyosaki 9 éves korában kezdett el tanulni erről a játékos pénzvilágról, amit a Monopoly segít- ségével tudott megtenni és gyakorlatilag az alapján alkotta meg a Cashflow oktatójátékot. Az eredmény pedig egy olyan népszerű oktatójáték lett, amit 10 évestől 70-80 éves korig bárki játszhat. A hatékonyságát pedig nem szükséges ecse-

telni, hiszen játékos formában minden könnyebben elsajátít- ható még felnőtt korban is. Egy-egy csoportban 6 fő játékos és egy játékvezető le- het, akiket a klubban külön képeznek ki ennek a feladatnak az ellátására. A Monopolyhoz képest plusz eszközök, egy tábla és kártyák is vannak a játékhoz, valamint a tanítandó ismeretek között szerepel az eredménykimutatás is a rendszeres bevételekkel és kiadásokkal együtt. Szerepel benne továbbá a pénzügyi mérleg is a rendelkezésre álló eszközökkel és köte- lezettségekkel/forrásokkal. A játék során pedig az az elérendő cél, hogy a belső körből, a mókuskerékből ki tudjanak törni a külső, gyorsító sávba. Ehhez pedig eszközök felhalmozására van szükség. S amikor a passzív jövedelem meghaladja az összkiadást, akkor van erre lehetőség. Ez az élvezetes játék ilyen módon megtanít bánni a pénzzel s egyúttal kezelni az adósságot, kimászni belőle, hiszen van út erre is. Egyszóval arra tanít, hogy ho- gyan tudunk gazdaságilag függetlenné válni.

S a játékot Ecserre is elhozó Magyar Gazdag Papa klub 2011. óta létezik hazánkban, s a hatékony pénzügyi, gazdasági gondolko- dásra tanítják tagjaikat és a játékokban részt vevőket.

Aki pedig felnőttként is szeretne ilyen, valamint egyéb vállalkozási és a sikeres mun- kához elengedhetetlen ismereteket szerezni, a Magyar Gazdag Papa klub

www.richdadclub.hu nevű honlapján bővebb információkat szerezhet.

Cikk forrása: www.tizenhetedik.hu

Száz Kéz táborok 2020 Nyár

Száz Kéz Táborok 2019

CSIPET-CSAPAT tábor – 2019. június 17-21.

Helyszín: Rábai Miklós Művelődési Ház
Programok: Varázs Lovarda, QR  túra Maglódon, „szabadulás a könyvárból”, Áformállak.hu, Társasjáték Nap, Tarzan Park, kézműves foglalkozás, számháború, Kinect játék….Valamint vendégünk lesz a 836. sz. Gróf Teleki László cserkészcsapat

A program választható része, egy  3 napos túra a Zemplénben a MASZAT Természetjáró Egyesülettel (június 21-23.)
Részvételi díj: 22.500,-/fő VAGY 33.000,-/fő (Zemplénnel együtt)

Jelentkezés >>

Utánam Srácok! tábor – 2019. július 15-19.

HelyszínEcseri Horgásztó
Programok: 1 éjszakás sátor-táborozás, Kalandtúra a Bálint Ágnes Emlékházba, testközelből ismerkedünk rendőrkutyákkal, SPORT NAP, SAKK NAP, peca, lézerharc játék, valamint vendégünk 

  • az FKF Edukációs csoportja, a környezetvédelem nevében és a 
  • Pániq Instant, a különleges szabadulószobák „megálmodója”

… és sok társas, foci, trambulin, zene… ahogy eddig már megszokhattátok! Részvételi díj: 25.000,-/fő

Jelentkezés >>

2. Barangoló tábor – 2019. augusztus 5-8.

Helyszín: Zselic környéke 
Programok: Zselici Csillagpark, távcsöves bemutatóval, és korosztálytól függően éjszakai túrával, látogatás a Patcai Katica tanyára, kirándulás a Deseda tó környékén (Deseda kalanderdő, Arborétum), Bőszénfai Szarvasfarm, Gárdonyi Rönkvár,  Szabadulószoba.
Szállás: Patca-Katica tanya Porta
Részvételi díj: 32.000,-/fő

Jelentkezés >>

 

 

A Száz Kéz Egyesület, a tagdíjjal rendezett tagjai részére jelentős kedvezményeket biztosít!!!

Elérhetőség: szazekezegyesulet@gmail.com e-mail vagy +36 20 9212 204 telefonszám

A vakációs programok Ecser Nagyközség Önkormányzatának támogatásával valósulnak meg! Ezúton is köszönjük:)

Sítábor 2019 és tervezet 2020!!!

Sítábor 2019 és tervezet 2020!!!

Sziasztok!

Egy egészen újfajta program, illetve jövőbeni tervünk van készülőben… Először is szeretném örömmel tudatni veletek, hogy a Maglódi MASZAT (Maglódi Szabadidő-, Természetjáró és Sportegyesület) örömmel fogadta együttműködési szándékunkat, ami azt jelenti, hogy a jövő évtől, mi is csatlakozunk több programjukhoz is! Ők mindenféle érdekes túrákat és ehhez kapcsolódó programot szerveznek (pl. evezős túra!). Mindenről, amihez a Száz Kéz Egyesület csatlakozik, természetesen benneteket is értesíteni fogunk!

És egyből egy gyors ajánló a MASZAT-tól! CSALÁDI SÍ-SNOWBOARD Tábor – Ausztriában (2019. február 23-március 1. között)
Minden részletet és információt a csatolt mellékletben megtaláltok, de keressétek bizalommal a szervezőt, aki a szabadidő szakosztály vezetője is egyben.
Borbély Ákos +36 70 604-4401

Ami viszont a Száz Kéz Egyesület részéről újdonság, hogy 2019/2020. tanévre csoportos síelés megszervezését tervezzük. Szeretnénk, ha

  • minél több gyerek csatlakozna a csoporthoz
  • minél több gyereknek tudnánk megmutatni a sí sport szépségét
  • minél több gyereket tudnánk megtanítani síelni

Ami azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell szülőnek is a gyerekkel tartania, de természetesen jöhet majd szülő, család is! Kérjük, ha lenne a csoportos síelésre előzetes igényetek, érdeklődésetek, jelezzetek vissza nekünk mindenképp, hogy a kezdeti lendületünket megtartsátok 🙂

Klub 2018. november 16. Rábai Miklós Művelődési Ház

Klub 2018. november 16. Rábai Miklós Művelődési Ház

A szeptemberben számháborúztunk, valamint szerveztünk egy Honfoglaló partyt a 7.a-7.b-8. osztályos Laky-s fiataloknak. Októberben csatlakoztunk a Laky farsanghoz a Klub-bal, de nem készült rólunk fotó, illetve ha mégis, még nem kaptum meg 🙂

Novemberben megtartottuk 2. Sütinapunkat a Társasjáték klub keretein belül, azonban a pompás süteményekről szintén nincs fotónk 🙂 Aki nem hiszi, 2019. novemberében járjon utána 🙂

A nobemberi klub, a művelődési ház igen szűkös keretein belül zajlott, de mint mindig, mi is és ők is igyekszünk minden felmerülő proglémát megoldani! Köszönjük nekik ismét az együttműködést!

Aranyásók bajnokságra készül a Száz Kéz Egyesület

Aranyásók bajnokságra készül a Száz Kéz Egyesület

Aranyásók Bajnokságra készül a Száz Kéz Egyesület!! Gyere gyakorolj, és juss be az egyesület nevében az selejtezőn az Aranyásók Országos Bajnokságára!!

Az Aranyásók egy egyszerű, izgalmas, többnyire szerencse alapú kártyajáték, rövid játékidővel.
Szabálya könnyen tanulható, ezért a versenyre azok is jelentkezhetnek, akik most találkoznak először a játékkal

Az AMIGO játékkiadó a korábbi évekhez hasonlóan idén is megszervezi az Aranyásók (SABOTEUR) világbajnokságot!
A világbajnokságra (VB) különböző országok delegálják versenyzőiket, köztük Magyarország is.
A világversenyre utazók a hazai Országos Bajnokság (OB) döntőjének nyertesei, az 1. és 2. helyezett.
Az OB döntő 2018. október 6-án, Budapesten, a VB 2018. december 1-én, Varsóban lesz.
Az OB döntőbe selejtezőkön való eredményes szerepléssel kvalifikálhatják magukat a játékosok. Az egyes selejtezőkből továbbjutók száma a résztvevők számától függ (6 játékosonként 1).

Jelentkezem a gyakorló estre:

[contact-form-7 id=”1615″ title=”Jelentkezés aranyásó gyakorló”]