Szeretnél

az egyesületünk tagja lenni? Olvasd el Alapszabályunkat, dönts a tagsági formáról, majd töltsd ki az oldal alján található jelentkezési lapot!

Választható

tagsági lehetőségek, kiemelve az Alapszabály 3. pontját:

Rendes tagminden olyan, magyar és külföldi állampolgár, aki a belépési nyilatkozatban az egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítését vállalja.

Pártoló tag: akit a vezetőség a tagjai sorába pártoló tagként felvesz, aki az egyesület célkitűzéseit erkölcsileg támogatja. A pártoló tag csak vagyoni hozzájárulással vesz részt az egyesület tevékenységében.

Ifjúsági tag: 18. életévét be nem töltött személy, aki írásos szülői beleegyező nyilatkozattal kéri a felvételét az egyesület tagjai közé.

Száz Kéz Egyesület

Közösség, prevenció, játszva tanulás…